Etik ve Değerlerimiz

Akbulut Et ve Et Ürünleri Etik Kod ve Etik Davranış Kuralları ile çalışanlarımıza ve Akbulut Et ve Et Ürünleri’ni temsilen hareket eden paydaşlarımıza, çalışma süreleri boyunca görevlerini ifa ederken verecekleri kararlar ve sergileyecekleri davranışlarında yol gösterici bir rehber olunması ve huzurlu bir çalışma ortamına katkı sağlanması hedeflenmiştir.

Biz Bereketliler tüm kararlarımızı ve hareketlerimizi; Etik Kodumuz D.N.A. (Dürüst, Normatif ve Adaletli) ışığında kendimizi, işimizi ve çevremizi olmak üzere 3 boyutta düşünerek etik kurallarımız çerçevesinde hayata geçiririz.

Bu üç boyut;
1. Kendisi için etik olmak: Öncelikli olarak kendi vicdanı ve aklına başvurarak insan onuruna yakışır bir biçimde hareket etmektir.
2. İşi için etik olmak: Çalıştığı sektörde tüm paydaşlarına karşı ekonomik, politik, yasal, çalışma şartları ve diğer sosyal dengelerden kaynaklı kararlarda Bereket Döner Davranışlarına uygun hareket etmektir.
3. Çevresi için etik olmak: İçinde yer aldığı toplum ve diğer yaşam biçimlerine (eko sisteme) yönelik davranışlarında yasal ve sosyal standartlara uygun hareket etmektir

Bu yaklaşım tüm çalışanlarımızın Bereket Döner isminin saygınlığını ve güvenilirliğini koruması ve geliştirmesi, bulunduğumuz çatı altında bir aile olarak beşeri ilişkilerimizi tesis etmekte yol gösterici olacaktır. Bu kapsamda geçici personel de dâhil olmak üzere Bereket Döner çatısı altında istihdam edilen tüm çalışanların Etik Kod ve Etik Davranış Kurallarına ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama normlarına uymaları önceliğimizdir.

ETİK KARAR VERME YOL VE YÖNTEMLERİ

Bir hareketiniz hakkında şüphe içerisinde olduğunuzda veya bir karar vermeniz gerektiğinde, kendinize Etik DNA’mız (Dürüst, Normatif ve Adaletli) çerçevesinde aşağıdaki soruyu sormanızı ve vereceğiniz cevaplar doğrultusunda adım atmanızı istiyoruz.

(*) Hareketim veya vereceğim karar kendime, işime veya çevreme etik olarak zarar verecek mi?
Eğer sorduğunuz soruda bu üç boyuttan birine EVET cevabı veriyorsanız, o hareketi yapmaktan veya kararı almaktan kaçının. İçinden çıkamadığınız bir durum söz konusu ise bir üst yöneticinize danışın ve yardım isteyin.

ETİK İHLALLERİ BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Tüm Bereket Döner yöneticileri ve çalışanları, Bereket Döner’in etik standartları ve kalitesini yüksek tutma konusunda yükümlüdür. Bereket Döner’in tabi olduğu yasa ve/veya mevzuatın Etik Davranış Kuralları çerçevesinde ihlal edildiğinden şüphelenirse bunu etik kuruluna bildirmekle yükümlüdür.
Bununla birlikte müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer paydaşlarımız Etik Kurallar Yönetmeliği’miz çerçevesinde bildirimlerini etik@bereketdoner.com.tr mail adresine ulaştırabilirler. Bu adrese gönderilen tüm mailler tarafsız bir biçimde sadece etik kurul üyelerinin ve yönetim kurulu başkanının e-postasına iletilir. Bu kapsamda yapılan tüm değerlendirmeler görevler ayrılığı ve gizlilik ilkesi içinde yürütülür.

Etik Kod ve Etik Davranış Kuralları bizlere sadece Akbulut Et ve Et Ürünleri’nide çalışırken değil, hayatımız boyunca örnek birer vatandaş olmamızda yol gösterecektir.